Du er her: Læge Århus > Praktisk info > Tolk


Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr


En lovændring pr. 1. juli 2018 betyder, at borgere, som har boet mere end 3 år i Danmark,

skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er

behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er sat til

334 kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium (191 kr. v. brug af

videotolk)

1.675 kr. ved indlæggelse på hospital (957 kr. ved brug af videotolk).

Det er regionerne, der opkræver gebyret.


Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har

været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor

der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for

gebyr.


Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har

haft adresse i Danmark i mere end 3 år:

1) Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt

eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende

tilegnede danskkundskaber.

2) Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.

3) Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for

tolkebistand.

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller

Grønland.


Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af

lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1.

 Lægerne Berg, Lentz og Fjeldborg    |     Rosenkrantzgade 23 3.sal 8000 Aarhus C    |     Tlf.: 7026 6090    |     Fax: 8732 2409