Du er her: Læge Århus > Praktisk info > Coronavaccination

I ugerne 8-9 afsluttes henvisning til corona-vaccination for personer i særlig øget risiko - kategori 5.
Patienter med forløb på sygehus, skal henvises fra sygehusafdelingen. Personer som ikke har forløb på sygehus kan henvises af praktiserende læge.

Personer i særligt øget risiko identificeres ud fra en helhedsvurdering, hvor det er den samlede byrde af risikofaktorer, der skal være udslagsgivende for, om man omfattes af målgruppe 5. 

Helhedsvurderingen inddrager overvejelser om den samlede byrde af faktorer, der giver en øget risiko for et alvorligt forløb med fx indlæggelse og død ved COVID-19, herunder:

høj alder 
- meget svær sygdom 
- flere samtidige sygdomme 
- udtalt polyfarmaci 
- nedsat funktionsevne 
- aktuel sygehuskontakt, med ganske få undtagelser.


 1. Personer der bor i plejeboliger mv.
 2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.
 3. Personer med alder ≥ 85 år.
 4. Personale i sundheds, ældre og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.
 5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson.
 7. Personer på 80-84 år.
 8. Personer på 75-79 år.
 9. Personer på 65-74 år.
 10. Personer på under 65 år, som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.
 11. Personale, der varetager øvrige samfundskritiske funktioner.
 12. Øvrige befolkning, fx segmenteret efter alder.
 Lægerne Berg, Lentz og Fjeldborg    |     Rosenkrantzgade 23 3.sal 8000 Aarhus C    |     Tlf.: 7026 6090    |     Fax: 8732 2409